18/10/2017 08:26:27 English - אנגלית  


עמוד ראשי    
אודות CTI    
DST - פירסומים    
גמגום    
תוצאות הטיפול    
יצירת קשר    
לוח עידכונים    
Video

אודות CTI    הצוות של CTI    העבודה שלנו    אודות הטיפול    המיקום שלנו   

אודות CTI

המכון לטיפול בגמגום CTI הוא קליניקה פרטית המיועדת לתת לאנשים מגמגמים את הטיפול היעיל והמעודכן ביותר האפשרי. ברברה דם    CCC-SLP המוכרת כמומחית להפרעות בשטף-דיבור, ייסדה את מכון   CTI בשנת 1987. מאז, מעל 2,000 אנשים מגמגמים בני כל הגיליים באו ל-CTI ללמוד איך לדבר באופן טבעי, בקלות ובנוחות. במהלך השנים, התוכנית הטיפולית של המכון התפתחה מתוך גישה מסורתית יותר לעיצוב שטף-דיבור, לגישה העכשוית של תהליכי-הפקת-דיבור, הנקרא טיפול דינמי בגמגום.
 
הבסיס להתפתחותה של תוכניתנו נובעת מתצפיות קליניות וממשוב ממטופלים המאשרים את העובדה שקיים יחס ישיר של סיבה ותוצאה בין שינויים ספציפיים בתהליכים נוירולוגיים לבין הפקת דיבור-שוטף נורמאלי. מחקרים מדעיים עכשויים מאשרים גם הם את תצפיותינו הקליניות ואת הפרספקטיבה שלנו בנוגע לטבעו של הגמגום.

  

 Copyright © 2008 Communication Therapy Institute Inc. All rights reserved