18/10/2017 08:27:11 English - אנגלית  


עמוד ראשי    
אודות CTI    
DST - פירסומים    
גמגום    
תוצאות הטיפול    
יצירת קשר    
לוח עידכונים    
Video

אודות CTI    הצוות של CTI    העבודה שלנו    אודות הטיפול    המיקום שלנו   

אודות הטיפול

 המסגרת הטיפולית

הטיפול ניתן בדרך-כלל במסגרת אינטנסיבית. מערכת השעות במכון CTI גמישה במידה מסויימת. יחד-עם-זאת, אנו מאמינים שחשוב שהמטופלים יתקדמו בשלבים הראשונים של התהליך הטיפולי. לפיכך, אנו ממליצים שככל שאפשר, נערים בוגרים ומבוגרים יעברו קורס טיפולי הכולל 30 שעות של טיפול אישי. שעות אלו מחולקות לפגישות טיפוליות בנות 2-3 שעות המתקיימות לפחות פעמיים בשבוע. פגישות טיפוליות לילדים צעירים יותר הן בדרך-כלל קצרות יותר ומותאמות לצרכים וליכולות של הילד.
כל המטופלים עוברים הערכה לפני התחלת הטיפול. בעת ההערכה מתחשבים בצרכים אישיים ומותאמת מערכת-שעות אישית. בכל המקרים מערכת-השעות הטיפולית מוגדרת על-מנת להגיע להישגים המוצלחים של היעדים הטיפוליים הספציפיים.
 
קריטריונים לטיפול במכון CTI
במכון CTI אנו מטפלים באנשים בני כל הגילים אשר סובלים מקשיים בשטף הדיבור, בטיפול דינמי בגמגום. זאת ללא הבדל בדרגת חוסר השטף. המטופל הצעיר ביותר שלנו עד כה היה בן שלוש, כמו כן טיפלנו בקשישים. הקריטריונים לקבלה לתוכניתנו הם כלהלן:
ילדי גן 
·         הילד, לעיתים קרובות, יוצר דיבור באופן שונה מדרך יצירת הדיבור המופעלת על-ידי דוברי דיבור שוטף נורמאלי. (מצב זה יוברר במהלך פגישת הערכה ראשונית).
·         הילד משמיע דיבור בלתי-שוטף במשך שישה חודשים לפחות או שהוא נראה מתוסכל בשל קשייו בעת הדיבור.
·         ההורים מודאגים וזקוקים להדרכה כיצד להתמודד עם הדיבור חסר השטף של הילד. (התערבות ישירה מול הילד עשויה להזיק ואיננה מומלצת).
 
ילדים בוגרים ומבוגרים
·         לעיתים, האדם יוצר דיבור באופן שונה מדרך יצירת הדיבור בקרב דוברי דיבור שוטף נורמאלי. (מצב זה יוברר במהלך פגישת הערכה ראשונית).
·         האדם החל להתעניין בצורך לשנות את גישתו לדיבור.
·         האדם מוכן לשתף פעולה בתהליך הטיפולי.
 
תשלום
ישראל
בישראל בערך 50% מתשלום הטיפול האינטנסיבי מוחזר למטופלים על-ידי קופות-החולים השונות על-פי המצויין בחוק הבריאות הממלכתי. התשלום עבור פגישות טיפוליות אישיות בדרך-כלל אינו מכוסה על-ידי קופות החולים. לקבלת מידע נוסף אנו ממליצים לפנות לקופת החולים שלכם באופן ישיר.
ארה"ב
חברות מסוימות לביטוח רפואי עשויות לתת החזרים עבור הטיפול על-פי הכיסוי של תוכנית הביטוח. בדקו בחוברת ההסברים של חברת הביטוח לראות אם טיפול בדיבור אכן מכוסה. מידע נוסף בנוגע למימון אפשר למצוא במדריך להשגת החזרים לטיפול בגמגום. תשלומים עבור טיפול בדיבור עשויים להכלל בזכאות להחזר מס.


Copyright © 2008 Communication Therapy Institute Inc. All rights reserved