18/10/2017 08:26:39 English - אנגלית  


עמוד ראשי    
אודות CTI    
DST - פירסומים    
גמגום    
תוצאות הטיפול    
יצירת קשר    
לוח עידכונים    
Video

DST - פירסומים    טיפול דינאמי בגמגום    פירסומים    ראשי פרקים    פידבקים    אימון מקצועי   

אימון מקצועי

 

סמינרים

 

טיפול דינמי בדיבור מתייחס לגמגום בתפיסה חדשה. המטרות לשינוי הן רחבות וכוללות תהליכים נוירו- פסיכולוגיים, כמו כן, פיתוח גישות, אמונות, התנסויות, רגשות, הרגלים, ומערך מנטלי מקיף של אדם אשר מדבר בקלות ובביטחון.

 

סמינר בטיפול דינמי בדיבור מיועד לעזור לקלינאי שפה ותקשורת  לנהל את הגישה הטיפולית באנשים מגמגמים בצורה מוצלחת , ברורה, הגיונית ומוכחת מבחינה קלינית.

משתתפים בסמינר ירוויחו הבנה לסיבה מדוע אנשים מגמגמים מפריעים ליכולת שלהם להפיק דיבור שוטף, וילמדו את המטרות שיאפשרו למטופלים שלהם לפתח את אותם תהליכים אוטומטיים הקורים אצל אנשים שאינם מגמגמים.

 

הפעילויות הספציפיות אשר מדריכות את המטופלים מכל הגילים להשיג את המטרות האלה, מתוארות בהמשך לצד כל השינויים ההכרחיים של התנהגות, גישה ואסטרטגיות של התמודדות, וגורמות לטיפול בגמגום להיות התנסות מלהיבה ומועילה הן לקלינאים והן למטופלים.

 

ראשי פרקים בסמינר

 

Ø      סקירה קצרה על תהליכים נורמליים של הפקת דיבור

Ø      תיאור ואימון בתהליכים אשר מקדמים פיתוח אוטומטי של דיבור פנימי

Ø      תיאור ואימון של פעילויות המאפשרות הפקת קול התומך בדיבור שוטף

Ø      תיאור ואימון של פעילויות המובילות להפקת דיבור כרצף מתמשך של הברות

Ø      תיאור ואימון של פעילויות המשלבות את כל מרכיבי הפקת הדיבור בתהליך מקביל

Ø      תיאור של פעילויות התומכות בשינוי לטווח ארוך

Ø      הזדמנות לחקור פתרונות לבעיות של טיפול בגמגום.   

 

1- 3 ימי סמינר יכולים להיות מאורגנים לקב' של 15 אנשים או יותר. אורך הסמינר יקבע את היקף הידע שיועבר וגם את מספר ההתנסויות שהמשתתפים יעברו.

 

 

אימון מקצועי    

 

אימון מקצועי אפשרי בכדי לעזור לקלינאי להשתמש בספר העבודה בצורה יעילה ובכדי להדריך אותו לעצב פעילויות לילדים צעירים אשר יובילו לדיבור שוטף הנשמע נורמלי.

 

במהלך האימון ישיג הקלינאי את הדברים הבאים:

 

Ø      יפתח הבנה איך מערכת הפקת הדיבור של אנשים מגמגמים צריכה להשתנות

Ø      יזהה מטרות טיפוליות הכרחיות לשינוי התהליך של הפקת הדיבור

Ø      ילמד לזהות תהליכים פנימיים הן בהפקת דיבור שוטף והן בגמגום

Ø      ילמד איך להדריך ביעילות מטופלים בכל הגילים לבצע פעילויות המובילות להתנסות טיפולית מוצלחת

Ø      ילמד לזהות את הקריטריונים המדידים להשגת מטרות

Ø      יפתח כשרון לפתור בעיות המפריעות ליכולת המטופלים לשנות את דרכי הפקת דיבורם         

 

 

אימון מקצועי יכול להינתן ליחידים או לקבוצות קטנות. מספר השעות יהיה תלוי במספר המשתתפים בתוכנית האימון.

תוכנית אימון אחד על אחד נמשכת בערך 6 שעות. בנוסף, ישנה אפשרות של פיקוח על טיפול מעשי.

תוכניות יכולת להיערך בהתאם לצרכיו הספציפיים של הקלינאי.

 

 

 

גב' ברברה דם העבירה סדנה למטפלי הדיבור שלנו ב- 12 לנובמ' 2006. נושא הסמינר היה "טיפול דינמי בגמגום". המפגש בן 6 השעות התקבל היטב על ידי הנוכחים. המשתתפים אמרו שהחומר שהוצג היה מאוד מקצועי ומאורגן. הוצגו טכניקות חדשות והתקיימו דיונים על מקרים טיפוליים. המטפלים בדיבור יצאו עם חומרים ביד שהם יכולים לשלב במפגשים הטיפוליים שלהם.

 

 

 

ניי'מגן מהולנד, משתתפת בסדנה:

 

"הסדנה נותנת תפיסה חדשה בטיפול בגמגום.היא מדגימה גישה כללית לטיפול ומספקת עיצות פרקטיות מועילות לתרגול".

 

 Copyright © 2008 Communication Therapy Institute Inc. All rights reserved