18/10/2017 08:27:34 English - אנגלית  


עמוד ראשי    
אודות CTI    
DST - פירסומים    
גמגום    
תוצאות הטיפול    
יצירת קשר    
לוח עידכונים    
Video

DST - פירסומים    טיפול דינאמי בגמגום    פירסומים    ראשי פרקים    פידבקים    אימון מקצועי   

טיפול דינאמי בגמגום

 

טיפול דינמי בגמגום
טיפול המוביל לדיבור הנשמע נורמאלי והמופק בקלות ובנוחות.
טיפול דינמי בגמגום הוא גישה חדשנית המאפשרת לאנשים מגמגמים לדבר ללא מאמץ וללא הפעלת שליטה. כאשר יעד זה מושג אזי התוצאה היא דיבור שוטף שנשמע נורמאלי ויכולת לדבר בקלות ועם ביטחון-עצמי.
התוצאות של טיפול דינמי בגמגום הם...
·         הנאה מדיבור
·         השגת ביטחון ביכולתך לדבר
·         יכולת לומר כל שתחפוץ לומר
·         ויתור על השליטה על הדיבור
·         יצירת דיבור בקלות ובנוחות
·         יצירת דיבור הנשמע נורמאלי
·         פיתוח גישה וצורת מחשבה המעודדת שינוי לתווך ארוך
כיום, כתוצאה ממחקרים בתחום המוח קישור, מקובל לרוב, שאנשים מגמגמים משתמשים בתהליכים נוירולוגיים שונים בעת דיבורם מאלה שמפעילים דוברי-דיבור-שוטף רגיל. שינויים בתכנון ובהפעלה של הדיבור הפנימי מעוותים את הזרימה הטבעית של הדיבור וגורמים לדיבור מגומגם. בנוסף, נראה שמתקיימת תגובת שרשרת שבה הקשיים בדיבור גורמים לדובר להפעיל שליטה מודעת על הפקת הדיבור. התנהגויות מפריעות עשויות להתפתח ולהתחזק והן מחמירות את הסטייה של התהליכים הנוירולוגיים. ככל שמופעלת יותר שליטה, כך הגמגום נעשה יותר בולט.
 
מודל הפקת הדיבור של וִוילֶם לֶוֶולְט מסביר שתנאי הכרחי לדיבור-שוטף הוא שהאלמנטים הבסיסיים של מערכת הפקת הדיבור חייבים לתפקד באופן אוטומטי ובמקביל. טיפול דינמי בגמגום מדריך את האנשים המגמגמים להשיג תנאי זה. טיפול דינמי בגמגום אינו מנסה להשפיע על המהירות, הקצב או החלקות/הזרימה של הדיבור והוא אינו מלמד טכניקות לשליטה על הדיבור. הוא מתמקד על כל האלמנטים של המערכת הדינמית להפקת הדיבור כפי שמצוין בתרשים המובא להלן. במהלך ההתנסות הטיפולית, המטופלים מפתחים ומקבלים על עצמם את התכנון וההפעלה הטבעיים והאוטומטיים של הדיבור כפי שאלה פועלים בקרב דוברי-דיבור-שוטף נורמאלי.Copyright © 2008 Communication Therapy Institute Inc. All rights reserved