18/10/2017 08:25:13 English - אנגלית  


עמוד ראשי    
אודות CTI    
DST - פירסומים    
גמגום    
תוצאות הטיפול    
יצירת קשר    
לוח עידכונים    
Video

גמגום    שאלות נפוצות   

שאלות נפוצות

 

שאלות נפוצות  
 
ש.   לאיזה מידה של שטף אני יכול לצפות לאחר הטיפול?
 
ת.    כאשר תשיג את מטרות  הפקת דיבור שוטף, תדבר באופן נורמלי וכתוצאה מכך   לדיבורך יהיה שטף נורמלי.מטופלים רבים מבססים את דרך הדיבור החדשה כברירת מחדל. אנשים אלה מדברים בשטף נורמלי בכל המצבים.
 
ש.    האם אוכל לשמר את הדיבור השוטף החדש לאחר הטיפול?
 
ת.    אתה תמשיך לדבר שוטף אם תמשיך להפעיל את תהליכי הדיבור אותם למדת. אם תיסוג לדרכך הישנה של הפקת הדיבור, יהיו לך כישורים קוגניטיביים והתנהגותיים לחזור לדרך החדשה של הפקת הדיבור.
 
ש.   האם אשמע נורמלי?
 
ת.    כאשר תפיק דיבור בהתאם לעקרונות הפקת דיבור שוטף, דיבורך ישמע נורמלי  למאזינים.מחקר על מידת טבעיות הדיבור מראה שמטופלים שגמגמו באופן חמור לפני הטיפול, דורגו לאחר הטיפול באותה מידה כמו קבוצת ביקורת של דוברים שוטף. (דם וקפלן, 2000)
 
ש.    האם קשה לדבר על פי עקרונות  הפקת דיבור שוטף?
 
ת.    מטופלים מדווחים שקל יותר לדבר בדרך החדשה מאשר בדרכם הישנה. זה מפני שהפקת הדיבור נעשית יותר בתת- מודע בדיוק כמו אצל דוברי שטף נורמלי.
 
ש.    האם ארגיש יותר ביטחון עצמי בקשר לדיבור?
 
ת.   הבנת תהליכי הפקת הדיבור יתנו לך תחושה של שיפור עצמי שתעזור לך לרכוש ביטחון ביכולתך לדבר בכל המצבים. כאשר הגמגום מפסיק להיות תעלומה הוא לא שולט בך יותר.
 
ש.   האם אצטרך לחשוב על הדיבור שלי כל הזמן?
 
ת.   בטיפול תלמד שמזיק לחשוב על הדיבור. לאחר הטיפול תוכל לזהות דרך מקיפה חדשה להפקת דיבור. תצטרך להשתמש בדרך זו בבחירה עד שתהפוך מספיק להרגל לדבר בדרך זו כברירת מחדל.
 
ש.   האם אוכל לדבר שוטף במצבי לחץ?
 
ת.    תוכל להפעיל את דרכך החדשה להפקת דיבור מתי שתבחר בכך. כיוון שהפחד שלך לגמגם עלול להשפיע עליך לנהוג כהרגלך, תצטרך להיות פרואקטיבי במקום ריאקטבי.ייתכן שייקח לך זמן להסתגל לדרך החדשה של הדיבור לפני שתחל
       להשתמש בה במצבים היותר מפחידים עבורך. מטופלים המפתחים גישות חיוביות מדווחים על יכולת לדבר שוטף בכל המצבים.
 
ש.   מה החסרונות של גישה טיפולית זו?
 
ת.    תצטרך לשנות תהליכים פנימיים שייתכן ולא היית מודע אליהם לפני הטיפול. למרות שמטופלים אומרים שיותר קל להפיק דיבור בדרך החדשה, יש להם תחושה סוביקטיבית שהם נשמעים מוזר כאשר הם מדברים בדרך זו. תחושה זו מנוגד
       למציאות כיוון שהם נשמעים נורמלי לחלוטין. תצטרך להסתגל לשינויים פנימיים וחיצוניים.
 
ש.    האם הפקת דיבור שוטף מתאים לכל האנשים שמגמגמים?
 
ת.    כל אדם שלא משתמש בתהליך הנורמלי להפקת דיבור וכתוצאה מכך יש לו דיבור לא שוטף או תחושה של חוסר שטף, יפיק תועלת מתוכנית זו.אולם, ראוי לציין שהטיפול הוא שותפות בין הקלינאי למטופל. אנשים המחפשים "תרופת פלא" לא
       יהיו מרוצים מתוכנית זו. קלינאי מנוסה בעל ידע בעקרונות של הגישה ומטופלים שהם משתתפים פעילים בתהליכי הטיפול, הם הדרישות להצלחה.
 
ש.   האם ישנם מחקרים המוכיחים את תוכנית הפקת דיבור שוטף ?
 
ת.   כן. קיים מחקר (דם,1997) המראה איך חוסר השטף הממוצע של 40 מטופלים ירד לאחר    הטיפול מ- 22.57% ל-6.32%. ממוצע הציון של תפיסה- עצמית של הגמגום המראה את מידה המאבק , הימנעויות וציפייה לגמגום ירד מ- 24.43
       ל- 5.53. ובאותה מידה של חשיבות, מטופלים מדווחים על תחושה מתחזקת של ביטחון עצמי ונינוחות.בנוסף, 6 חודשים לאחר סיום הטיפול 84.7% מהנחקרים הרגישו שהפקת דיבור שוטף הייתה תוכנית משתלמת עבורם.תוצאות של מחקר
       נוסף (דם,2000) מראות שכאשר מושגות התנהגויות של עיבוד פנימי של דיבור שהן מטרות הפקת דיבור שוטף, התוצאה היא דיבור שוטף בעקביות, תחושת נינוחות וביטחון ביכולת לדבר.
 
 


Copyright © 2008 Communication Therapy Institute Inc. All rights reserved